Profil firmy

Firma VAE SPRINKLERS, s.r.o., člen skupiny VAE CONTROLS Group, a.s. byla založena odštěpením z firmy VAE Controls s.r.o. Vznikla tak specializovaná jednotka zabývající se výhradně Protipožární ochranou budov a zařízení, prioritně se zaměřením na Stabilní hasící zařízení (SHZ).

Našim zákazníkům poskytujeme profesionální řešení požární bezpečnosti staveb v každé fázi projektu, počínaje konceptem, rozpočtem, projekcí, realizací a servisem daného protipožárního systému a zařízení.

Zaměřujeme se hlavně na potřebu našich zákazníků a kvalitu odvedené práce. Můžeme se pochlubit největšími kapacitami v oblasti požární ochrany osob a majetku, které mají dlouhé roky zkušeností a přirozenou osobní odpovědnost.

Společnost je certifikovaná u společnosti TZUS Praha,s.p a disponuje certifikátem ISO ČSN EN ISO 9001:2016.

VAE GROUP

VAE CONTROLS Group, a.s. je mateřskou společností skupiny firem, které komplexně zabezpečují projektování, vývoj SW, HW, strojní výrobu, montáže a dodávky v oblasti petrochemie, energetiky a ekologie. Jako člen skupiny s obratem více jak 2.3 mld CZK je společnost VAE SPRINKLERS s.r.o. finančně stabilní s možností využitím kapacit více než 200 zkušených zaměstnanců – techniků a projektantů. Skupina se zaměřuje zejména na komplexní výstavbu a rekonstrukci terminálů a skladů ropných látek a řídicí systémy vodárenských sítí, čistíren a úpraven vod. Ve svém oboru má dominantní postavení na domácím trhu a také řadu úspěšně realizovaných projektů v zahraničí. Přímo nebo prostřednictvím smluvních partnerů působí v řadě zemí v Evropě, Asii a Africe.
VAE mapa a pobočky CZ

Ostrava

Česká Republika

Sofia

Bulharsko

Peking

Čína

Chartúm

Súdán

Abu Dhabi

Spojené arabské emiráty

Yaoundé

Kamerun

Abuja

Nigérie

Londýn

Velká Británie

Historie

Firma VAE SPRINKLERS, s.r.o., člen skupiny VAE CONTROLS Group, a.s. byla založena v roce 2018 odštěpením z firmy VAE Controls. s.r.o. Důvodem bylo vytvořit samostatnou specializovanou jednotku zabývající se výhradně Protipožární ochranou budov a zařízení, prioritně se zaměřením na Stabilní hasící zařízení.

Posláním firmy je řešit potřebu zákazníků v oblasti požární ochrany osob a majetku, zejména svou inženýrskou činností počínaje poradenstvím pro rozličné typy protipožárních řešení a technologií, návrhem, projekcí, realizací a servisem daného protipožárního zařízení.

REFERENCE

Frenštát pod Radhoštěm

Continental

Stabilní hasící zařízení, FM Global s přejímkou, montáž za plného provozu v čistých ESD prostorech

Výdejní lávky, Loukov

Čepro

Stabilní hasící zařízení – pěnové – dálkově elektricky ovládané monitory, ČSN)

pokládka zemního vedení PEHD včetně výkopových prací

Sklad a nadrž LPH, Praha

Letiště Praha

Stabilní hasící zařízení – pěnové

CERTIFIKACE

BEZPEČNĚ A SPOLEHLIVĚ​

Společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o. je certifikovaná společností VdS Schadenverhütung GmbH.

Co je VdS?

VdS je nezávislá akreditační instituce a certifikační místo v oboru protipožární ochrany a bezpečnosti. Je 100% dceřinou společností Německé asociace pojišťoven (GDV). Vyvíjí inovativní a pokročilé bezpečnostní koncepty pro významné průmyslové podniky předních výrobců. Kontrolní služby, certifikace, nejmodernější laboratoře, rozsáhlé spektrum školení a publikací staví VdS do ideální pozice nabízet unikátní a kvalitní portfolio služeb, které neustále vkládá nové bezpečnostní požadavky na mezinárodní trh.

Certifikát VdS je tak pro firmy i soukromé spotřebitele důležitou orientační pomůckou při rozlišování mezi vysoce kvalitními a průměrnými produkty a službami.

Technická zkušebna VDS je dle DIN EN ISO / IEC 17020 německého akreditačního orgánu (DAkkS) schválena jako inspekční orgán typu A pro testování stacionárních protipožárních systémů.

VAE SPRINKLERS certifikace