Technologie

Vodní stabilní hasicí zařízení

Vodní tech

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ) je nejstarší, nejrozšířenější a současně velice spolehlivý systém hašení s dlouhou životností. Jedná se o samočinné hasicí zařízení, které je trvale instalováno v objektu nebo na technologických zařízeních a slouží především k lokalizaci a likvidaci požáru aktivovaného teplotou, zpravidla bez zásahu obsluhy. Při detekci požáru dojde k otevření tepelné pojistky sprinklerové hlavice, nastane pokles tlaku v rozvodném potrubí, což způsobí následné otevření řídícího ventilu a samotné spuštění sprinklerového hasicího zařízení. Po otevření sprinklerové hlavice dochází k výstřiku vody ve formě sprchového proudu, přičemž se otevřou pouze ty sprinklery, které jsou nad ohništěm požáru nebo v jeho bezprostřední blízkosti, tedy ty jejichž funkčnost je nezbytná k zajištění hašení.


Vodní stabilní hasicí zařízení se vyznačuje dvojím použitím, a to jako mokrý a suchý – předstihový systém.

Pěnové stabilní hasicí zařízení

Pěnové stabilní hasicí zařízení (PHZ) jsou obvykle určena pro ochranu prostorů a technologií, kde se nacházejí hořlavé kapaliny nebo plasty. Pěnové systémy se velice často používají v kombinaci se sprinklerovým nebo práškovým hasicím zařízením.

Hasicí účinek pěny se liší potřebou ochrany. Použití těžké, střední nebo lehké pěny závisí na různém stupni napěnění. Princip hašení spočívá v omezení přístupu kyslíků k povrchu hořlavé kapaliny či plastu, účinek hašení zvyšuje ochlazování – vedlejší produkt pěnového SHZ.

Plynové stabilní hasicí zařízení

Plynové hasicí zařízení (GHZ) se používá k ochraně prostorů, ve kterých jsou citlivé technologie nebo zařízení vysoké hodnoty. Jedná se o rychlý a velice účinný hasební systém. Princip hašení spočívá ve snížení koncentrace kyslíku v chráněném prostoru pod hodnotu, která již neumožňuje hoření.

Typy používaných hasicích plynů:  CO2, FM200, Novec1230, Inergen, dusík.

Další produkty a služby

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

ZEMNÍ HYDRANTOVÝ ROZVOD VODY

STAVEBNÍ PRÁCE - STROJOVNY SHZ