technologie

Vodní tech

Vodní stabilní hasicí zařízení

 • samočinné hasicí zařízení
 • dlouhá životnost
 • rychlá a estetická instalace
 • vysoká prevence následných škod
 • stabilní (SHZ)/polostabilní (PSHZ) hasící zařízení

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ) je nejstarší, nejrozšířenější a současně velice spolehlivý systém hašení s dlouhou životností. Jedná se o samočinné hasicí zařízení, které je trvale instalováno v objektu nebo na technologických zařízeních a slouží především k lokalizaci a likvidaci požáru aktivovaného teplotou, zpravidla bez zásahu obsluhy. Při detekci požáru dojde k otevření tepelné pojistky sprinklerové hlavice, nastane pokles tlaku v rozvodném potrubí, což způsobí následné otevření řídícího ventilu a samotné spuštění sprinklerového hasicího zařízení. Po otevření sprinklerové hlavice dochází k výstřiku vody ve formě sprchového proudu, přičemž se otevřou pouze ty sprinklery, které jsou nad ohništěm požáru nebo v jeho bezprostřední blízkosti, tedy ty jejichž funkčnost je nezbytná k zajištění hašení.

Pěnové stabilní hasicí zařízení

 • zabraňuje opětovnému požáru
 • má i ochlazovací účinek
 • hašení hořlavých kapalin a plastů
 • dochází k omezení úniku hořlavých par

Pěnové stabilní hasicí zařízení (PHZ) jsou obvykle určena pro ochranu prostorů a technologií, kde se nacházejí hořlavé kapaliny nebo plasty. Pěnové systémy se velice často používají v kombinaci se sprinklerovým nebo práškovým hasicím zařízením.
Hasicí účinek pěny se liší potřebou ochrany. Použití těžké, střední nebo lehké pěny závisí na různém stupni napěnění. Princip hašení spočívá v omezení přístupu kyslíků k povrchu hořlavé kapaliny či plastu.

Plynové stabilní hasicí zařízení

 • nedochází k poničení majetku
 • nevznikají zbytky hašení
 • rychlé a účinné
 • má všestranné použití

Plynové hasicí zařízení (GHZ) se používá k ochraně prostorů, ve kterých jsou citlivé technologie nebo zařízení vysoké hodnoty. Jedná se o rychlý a velice účinný hasební systém. Princip hašení spočívá ve snížení koncentrace kyslíku v chráněném prostoru pod hodnotu, která již neumožňuje hoření.
Typy používaných hasicích plynů: CO2, FM200, Novec1230, Inergen, dusík.

Dodavatel technologických a stavebních celků

 • základové desky
 • strojovny
 • přeložky
 • kanalizace

Výstavba objektů vyžaduje odborné znalosti a zkušené projektové vedení, které vám jako generální dodavatel rádi nabídneme. Díky našim dlouholetých zkušenostem v oblasti stavebních projektů a díky komplexnímu řešení dosahujeme nejvyšší efektivity projektu, což se zřetelně projeví ve snížení investičních nákladů zákazníka.
Náš tým nabízí zákazníkům spolehlivé vedení projektu a profesionální řešení staveb na klíč.

Ikona fasády

Další produkty a služby

Ikona požární ucpávky

požární ucpávky

Ikona - zemní hydrantový rozvod vody

zemní hydrantový rozvod vody