VAE SPRInklers
"od konceptu po servis"

VEA služby

Svým klientům poskytujeme komplexní služby a širokou škálu řešení, která umožňují ideální ochranu v různých částech objektu. Naše řešení vždy vycházejí z platných normativních předpisů a požadavků. Každý projekt je zpracován detailně, aby nedošlo k žádné chybě. Před samotným projektováním, klademe důraz na správné technické informace a podmínky pro kalkulaci zakázky. Po zjištění skutečných stavů a podmínek, předložíme klientovi kompletně vytvořenou projektovou dokumentaci v papírové i elektronické podobě, který obsahuje přesný návrh požární ochrany daného objektu. Na základě kompletní projektové dokumentace dochází k samotné realizaci projektu. Kde naši zkušení zaměstnanci dodají i instalují technologie a požárně bezpečnostní zařízení. Po dokončení projektu následuje zajišťování záručního a pozáručního servisu a oprav instalovaných zařízení.


Naše portfolium služeb jsme rozšířili také o službu nazvanou Rekonstrukce, která je potřeba při úpravě či změně již existujícího SHZ. Tyto instalace provádíme dle individuálních požadavků klienta a to i za provozu s minimalizací omezení jeho provozu.

Naším posláním je řešit potřebu zákazníků v oblasti požární ochrany osob a majetku, zejména svou inženýrskou činností počínaje poradenstvím pro rozličné typy protipožárních řešení a technologií, návrhem, projekcí, realizací a servisem daného protipožárního zařízení.

TVORBA KONCEPTU SHZ

Koncept je prvním návrhem našeho řešení systému požární ochrany, který předchází samotné kalkulaci či projekci SHZ. Tuto činnost provádíme napříč všemi odděleními, abychom nalezli to nejlepší možné řešení požární bezpečnosti.

KALKULACE A ROZPOČTY SHZ

Tvorba kalkulací a sestavení rozpočtu je jednou z nejdůležitějších částí při tvorbě cenové nabídky. Naše klienty respektujeme a snažíme se naplnit jejich očekávání, specifické požadavky, ale i ekonomické možnosti.

PROJEKCE SHZ

Za úspěšně zrealizovaným projektem vždy stojí kvalitně zpracovaná projektová dokumentace. Našim klientům zabezpečujeme komplexní projekty požární bezpečnosti staveb dle legislativy ČR, EU a standardů VdS, NFPA a FM Global.

REALIZACE SHZ

Od nás dostanete jen to, co potřebujete, a to v té nejlepší kvalitě. VAE SPRINKLERS provádí dodávku a montáž stabilních hasicích zařízení (SHZ). Montáže SHZ zajišťujeme vlastními zaměstnanci, kteří mají potřebná oprávnění, mnohaletou praxi a potřebné odborné znalosti, ty pravidelně prohlubujeme dalšími specificky zaměřenými školeními. Realizace stabilního hasicího zařízení provádíme po celém území ČR. Tyto instalace provádíme ,,na klíč“ včetně výstavby strojovny, zemního vedení a veškerých stavebních úprav uvnitř haly – jako člen skupiny  VAE CONTROLS Group, a.s., jsme schopni se stát generálním dodavatelem stavby.

REMODELING SHZ

Dodávky SHZ za provozu.

Se vznikem nových techonologií, požadavků pojišťoven a zpřísňujícími se legislativami rostou nároky na protipožární zabezpečení budov a majetku, proto jsou již stávající objekty nuceny instalovat systémy SHZ. Tyto instalace protipožárního zabezpečení provádíme za částečného, či plného provozu, a to co s nejmenšími omezeními klienta. 

REVIZE, SERVIS a KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI (SHZ)

Zajišťujeme a hlídáme našim klientům celý proces dodání, instalace SHZ a jeho následného uvedení do provozu. Pro všechny naše dodávané zařízení provádíme pravidelné servisníprohlídky dle přání klienta nebo legislativních požadavků vyhlášky 246/2001 Sb. O požární prevenci. Provádíme záruční, pozáruční a mimozáruční servis.

Disponujeme servisním oddělením, který v případě neočekávaných situací je pro vás připraveno kdykoliv zasáhnout 24h denně, 7 dní v týdnu.

V případě potřeby jsme tu pro vás NON-STOP na HOT-LINE : +420 739 000 182, nebo e-mailem na: servis@vaesprinklers.cz

ŠKOLENÍ SHZ

Po uvedení sprinklerového zařízení do provozu musí provozovatel určit minimálně jednu osobu odpovědnou za provoz a správu sprinklerového zařízení s definovanou odpovědností. Tu my jakožto dodavatele sprinklerového zařízení, zaškolíme v předepsaném rozsahu kontroly, údržbu a opravy instalovaných sprinklerových zařízení. Obecně však platí, že všechny osoby, které přijdou do styku s námi nainstalovaným systémem požární ochrany, musí být seznámeni s účelem instalovaného sprinklerového zařízení, jeho funkcí a podmínkami chování při jeho spuštění.

Jako samozřejmost bere to, že VAE SPRINKLERS máme atestované osoby odborně způsobilé v požární ochraně (OZO PO).